Skip to main content
Header image not found
Project- en Programma Management

ICT Consultancy

U worstelt met vraagstukken op het gebied van:

 • ICT strategie en organisatie 
 • inrichting van bedrijfsprocessen en afdelingen 
 • Management Information Systems 
 • e-commerce, e-business 
 • web design
 • aan- en uitbestedingstrajecten 
 • workflowmanagement 
 • datacommunicatie 
 • databases 
 • kwaliteitsborging 
 • ICT audits en organisatie audits 

Wij hebben passende en pragmatische oplossingen.