Skip to main content

Project- en Programma Management

Cenraal loket

Waternet

 

Uitdaging
DWR wil de interne processen verbeteren door het centraal aan- en afmelden van medewerkers bij in- en uitdiensttreding zonder dat de bestaande deelprocessen worden gewijzigd.

Resultaat 
Een centraal loket is gerealiseerd dat de levering van alle werkplekvoorzieningen bij in- en uitdiensttreding van DWR-medewerkers coordineert. Door de centrale sturing van de deelprocessen is meer duidelijkheid voor aanmelder en de betrokken diensten. Hiermee is een goede efficiencyslag gemaakt!

Aanpak 
Corporate Vision zette haar consultancy vaardigheden in op dit vraagstuk. Door het aanbrengen van een schil om de bestaande processen is DWR in staat op centrale wijze de acties nodig voor het in- en uitdiensteden van medewerkers beter te regelen.