Skip to main content

Project- en Programma Management

Meldkamer

Enexis

 

Uitdaging

Het vernieuwen van een bestaande meldkamerapplicatie van Enexis voor hogere systeemperformance en functionaliteiten die beter aansluiten bij de organisatie.

Resultaat
Uniforme klant behandeling mogelijk door de meldkamers van Enexis, eenduidige gegevens registratie, nieuwe GIS systeemarchitectuur, hogere datakwaliteit en systeem continuïteit, hogere systeemperformance.

Aanpak
Het managen van een project met betrekking tot de software applicatie ontwikkeling voor de uitrol van een GIS meldkamer applicatie.