Skip to main content

Project- en Programma Management

Onze Kwaliteit Dienstverlening

De kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd doordat wij:

 • Tussentijds reviews houden over het geleverde werk. 
 • Projecten evalueren en de resultaten daadwerkelijk toepassen. 
 • Rekening houden met uw bedrijfscultuur. 
 • De toe te passen methodiek overeenkomen met onze opdrachtgever. 
 • Uw sector kennen en gericht kunnen handelen vanuit uw positie in de markt. 
 • Continu met u meedenken. Ons houden aan afspraken. 

Onze Kwaliteit Projectaanpak

De kwaliteit van onze projectaanpak is gewaarborgd doordat wij:

 • De juiste mensen op de juiste plek plaatsen. 
 • Wij het beste uit uw eigen mensen halen, want daar ligt de kennis van uw organisatie. 
 • Uw mensen coachen zodat zij uw projectresultaten blijvend kunnen garanderen. 
 • Uw eigen mensen in het projectteam plaatsen. 
 • Ieders kwaliteiten, hoe klein ook, benutten. 
 • Reeds voor aanvang van het project een brug slaan tussen uw business en de ICT afdeling en deze blijvend onderhouden.