Skip to main content

Project- en Programma Management

Programma Management

U wilt uw strategische doelstelling implementeren die aansluit bij de visie en strategie van uw organisatie? Dit vereist speciale vaardigheden van een programmamanager.

Wij leveren de programmamanagers die in staat zijn om met u en de bijbehorende projecten het programma op koers en afgestemd te houden om deze tot het gewenste resultaat te brengen ondanks complexe politieke situaties of onzekerheden.

Onze programmamanagers zijn zeer vaardig om op basis van de veranderingen, businessactiviteiten, inhoud, tijd, budget en risico's te sturen zodat volgens afspraak het vooraf gedefinieerde eindresultaat wordt behaald.

Uw voordeel:

  • levering van de gefaseerde eindresultaten 
  • sturing op visie, businessbijdrage, belangen, risico's en recources 
  • overstijgende projectomgevingen onder controle 
  • complexiteit onder controle 
  • veranderingen onder controle 
  • flexibel en resultaatgericht programma management 
  • programma continue in balans