Skip to main content

Project- en Programma Management

Uniform process

Enexis

 

Uitdaging
Het voorbereiden van een toekomstige inrichting voor het bedrijfsbreed uniform bijhouden van schema’s voor 800 Enexis medewerkers.

Resultaat
Vastgestelde Enexis brede business requirements, functionele ontwerpen, architectuurontwerp en projectplan op basis van MSP, Prince 2 gecombineerd met Agile / Scrum/ DevOps voor een optimale werkwijze binnen Enexis.

Aanpak
Sessies zijn met gebruikersvertegenwoordigers en product owners gehouden voor het in kaart brengen van producten en diensten op op die basis een projectplan opgesteld.