Skip to main content

Project- en Programma Management

Vergroten verkoop verzekeringen

Ohra

 

Uitdaging
OHRA wilde haar marktpositie verbeteren door de verkoop via internet te vergroten. De informatie en hulpmiddelen op haar website dienden hiertoe vernieuwd te worden. Voor de realisatie was weinig tijd beschikbaar (time-to-market) en het budget was gelimiteerd.

Resultaat
De functionaliteit om verzekeringsinformatie- en premies aan te vragen is volledig vernieuwd op de website van OHRA. De omzet in zorgverzekeringen via het internet verdubbelde hierdoor.

Aanpak
Corporate Vision zette haar business consultancy vaardigheden in op dit vraagstuk. Door continue de inhoud, budget en time-to-market op elkaar af te stemmen was OHRA in staat om tijdig de nieuwe internet omgeving voor haar zorgverzekeringen op te leveren.