Skip to main content

Project- en Programma Management

Viewer voor 1500 gebruikers

Stedin

 

Uitdaging
Bedrijfsbrede uitrol van een GIS Viewer voor 1500 gebruikers van Stedin.

Resultaat
Gebruik van Lovion viewer door 1500 gebruikers op bedrijfslocatie en in het veld, reductie papieren dragers, hogere systeemperformance, grote kostenreductie en voldaan aan eisen stake holders.

Aanpak
De inrichting van de Lovion viewer (van GoConnectIT) voor in het veld raadplegen van geografische en schematische assets uit het Smallworld GIS systeem en realiseren van Gaslekzoeken functionaliteit. Dit inclusief het inrichten van een nieuwe infrastructuur, het implementeren van de applicatie in de organisatie, het inregelen van het beheersproces en het uitfaseren van verouderde informatievoorzieningen.