Skip to main content
Header image not found
Project- en Programma Management

Viewer voor 2500 gebruikers

Uitdaging

Enexis wil dat 2500 operators in het veld geografische en schematische assets kunnen raadplegen met meer functionaliteit en business ondersteuning.

Aanpak

Het managen van 5 deelprojecten voor de software applicatie ontwikkeling voor de bedrijfsbrede uitrol van de Lovion viewer (van GoConnectIT) voor 2500 gebruikers. Het inrichten van een nieuwe infrastructuur, zorgen dat voldaan wordt aan de aanvullende functionele wensen m.b.t. het raadplegen van geografische en schematische assets uit het Smallworld GIS systeem, het inrichten van het beheersproces, uitfaseren van verouderde informatievoorzieningen en het geven van ondersteuning tijdens de Pilot.

Resultaat

Gebruik van de Lovion viewer door 2500 gebruikers op bedrijfslocatie en in het veld, uniforme klantbehandeling en datarapportage, meerlijnige schema’s, kennisborging, eenduidige gegevens registratie, reductie papieren dragers, reductie dubbele gegevens invoer en fout- en faalkosten, hogere systeemperformance, hogere datakwaliteit en kostenreductie.